Sobre MI NovAliança

Curem i cuidem

Proporcionem atenció sanitària de forma personalitzada amb la màxima eficiència i seguretat per al pacient amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. Desenvolupem la nostra tasca totalment enfocada als nostres pacients, buscant sempre la plena satisfacció de la mateixa, així com l'excel·lència assistencial.


La Clínica, compromesa amb la societat del territori, també realitza tasques de formació d'estudiants i té convenis amb la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic i la UOC. D'aquesta manera participa en la formació dels graduats en Medicina i en Infermeria, oferint pràctiques i docència de pregrau.


Mi NovAliança presta atenció als socis i mutualistes de les principals entitats d'assegurances de salut i també a pacients privats. 
És un centre concertat amb el Sistema de Salut de Catalunya, formant part de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i del SISCAT (Observatori del Sistema de Salut de Catalunya).