Sobre MI NovAliança

Serveis

Serveis centrals

 • Arxiu i documentació clínica

  El Servei de Documentació Clínica i Arxius té com a principals funcions la custòdia, conservació i administració de tota la documentació clínica dels pacients de la Clínica NovAliança.

  El personal del servei és l'encarregat de l'extracció, classificació i codificació de la informació clínica de les històries clíniques derivada de l'assistència del pacient.

  Una altra de les seues funcions és la gestió de l'accés dels pacients a les dades de les seues històries clíniques i a la documentació sanitària d'acord amb la legislació vigent.

  El servei també s'encarrega de l'elaboració i difusió de l'activitat assistencial que realitza el centre per mitjà de l'elaboració d'indicadors d'activitat en les diverses àrees de la clínica.

  Responsable del Servei: Dr. Gonzalo Roig

 • Servei de Farmàcia

  Assessorament i gestió de la informació de medicaments:

  • Promoció i participació en la selecció de medicaments el centre ha de fer servir. És contribueix així a l'elaboració i el manteniment de la "Guia farmacoterapèutica", sota criteris d'eficàcia, qualitat, necessitat i cost.

  • Elaboració de guies clíniques i protocols terapèutics consensuats amb la resta de serveis clínics de la clínica

  • Avaluació de la utilització de medicaments amb un sistema d'indicadors d'utilització dels fàrmacs

  • Participació en comissions en què puguin ser útils els coneixements dels farmacèutics

  Dispensació de medicaments:

  • La dispensació de medicaments en Dosis Unitàries està implantat en la totalitat de llits d'hospitalització de Clínica NovAliança

  • Subministrament d'informació necessària sobre l'administració de medicaments a infermeria

  • Circuits especials de dispensació per a medicaments estupefaents.

  Gestió de medicaments estrangers:

  Si cal un medicament que no està comercialitzat a Espanya, es pot importar des de un altre país a través del Ministeri de Sanitat i Consum.

 • Laboratori clínic

  Labotarorio Synlab

  Responsable del servei: Dra. Miriam Masip

Serveis de suport

 • Admissions

  Som una unitat al servei dels usuaris, que contribueix al moviment de tot l'engranatge de l'organització hospitalària.

  El nostre objectiu està orientat a les tasques de recepció, tracte i emissió d'informació de la institució, a la gestió de pacients (organització assistencial, ingressos, urgències, exploracions, etc...) facilitant i tramitant els procediments administratius per a l'accés al nivell assistencial. Tanmateix ens ocupem del manteniment de circuits i procediments per les tres àrees d'atenció (hospitalització, urgències i consulta externa).

  • Telèfon: 973 23 2943
  • Ubicació: Planta 0 - Entrada per Av. Prat de la Riba, 79-81
  • Horari:
   • De dilluns a divendres: de 7.30 a 21.00 hores.
   • Dissabtes i diumenges: de 9.00 a 21.00 hores
  • Correu electrònic: admissions@minovalianca.com
 • Servei d'atenció al pacient

  Al Servei d'Atenció al Pacient estem a la disposició dels usuaris per respondre personalment qualsevol dubte, suggeriment o reclamació que vulguin fer i vetllem pel compliment dels drets i obligacions dels pacients.

  • Telèfon: 973232943 Ext. 4002
  • Ubicació: Planta 0 - Entrada per Av. Prat de la Riba, 79-81
  • Horari: De dilluns a dijous: de 8:30 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h. Divendres: de 8:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 h.
  • Correu electrònic: atenciopacient@minovalianca.com
 • Treball Social

  La tasca del treballador social està orientada a ajudar al pacient, i al seu entorn familiar, en els aspectes socials. El treballador social desenvolupa les seves funcions, principalment, amb els pacients i familiars de llarga estada i mitja estada.