Mi Fundació Alex

Mi i Fundació Alex

A Mi NovAliança, a més d'estar compromesos amb la salut dels pacients, també ho estem en aquells qui més ho necessiten. Per aquest motiu, col·laborem amb la Fundació Alex sumant-nos als seus projectes i donant a conèixer la seva tasca.

La Fundació Alex és una entitat sense ànim de lucre creada al 2006 pel seu president, Gabriel Masfurroll, que treballa per la plena integració de les persones amb capacitats diferents, utilitzant, en la majoria de casos, l'esport com instrument d'integració.

Web Fundació Àlex