Sobre MI NovAliança

Els nostres valors: Missió, Visió i Valors

Clínica NovAliança és un centre hospitalari que presta serveis sanitaris confortables, accessibles i eficaços per millorar l'estat de salut i la qualitat de vida de la població de la província i la seva àrea d'influència.

Entre els objectius principals de la clínica es troben:

  • Garantir la qualitat de l'assistència sanitària als pacients
  • Proporcionar un entorn de treball saludable, confortable i segur per als seus professionals

Desenvolupem la nostra tasca totalment enfocada als nostres pacients, buscant sempre la plena satisfacció d'aquests, així com l'excel·lència assistencial. Proporcionem atenció sanitària de forma personalitzada amb la màxima eficiència i seguretat per al pacient amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.

Principis que regeixen la nostra relació amb els nostres pacients:

  • Professionalitat. Cerca contínua de la millora i l'excel·lència.
  • Qualitat i rigor. La vocació de servei i la perspectiva ètica en el treball.
  • Compromís. La sensibilitat cap als pacients, el seu entorn familiar i el respecte cap a tots els ciutadans.
  • Treball en equip interdisciplinari. Col·laborar de forma activa per aconseguir objectius comuns que afavoreixin el restabliment de la salut dels nostres pacients.
  • Proximitat. Ser accessibles, transparents i oferir un tracte afectiu i acollidor.
  • Sostenibilitat. Organització eficient i equilibrada econòmica i socialment.