Crèdits

Els responsables del nou web de Mi NovAliança Lleida han estat:

  • Dels continguts: Departament de Comunicació i RRPP Mi NovAliança
  • Del disseny i desenvolupament web: Can Antaviana