Sobre MI NovAliança

Equip directiu

  • Dr. Xavier Caufapé Caufapé - Direcció Gerència
  • Dra. Carmen Barbera Realp - Direcció Mèdica
  • Sra. Mònica Valdés Rodríguez -  Direcció d'Infermeria
  • Sra. Pilar Vega Dolcet - Direcció Administrativa i Logística
  • Sr. Marc Farrà Calvet - Direcció Econòmica i Financera
  • Sra. Mariona Puigdevall Miró - Direcció de Relacions Institucionals i Comunicació