Coneix als professionals de Mi NovAliança

Dra. Marina Florés Paredes

Pneumologia

Dra. Marina Florés Paredes

Presentació

Sóc llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida. Vaig realitzar la residència via MIR a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, obtenint el títol d'especialista en Pneumologia.

Els darrers mesos de la residència vaig realitzar una estada de 3 mesos en un centre de referència, al Regne Unit (Hospital de Leeds), en ventil·lació - son, infeccioses - bronquièctasi i fibrosi quística, on vaig poder interioritzar altres sistemes de salut. Després del MIR, vaig realitzar durant 18 mesos una beca en recerca en l' Institut de Recerca i Biomedicina de Lleida (IRB) en relació a trastorns del son i cardiopatia isquèmica; compaginant la recerca intensa amb la clínica.

He treballat com a metge adjunt a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.

En l'actualitat la meva tasca assistencial al centre s'ha desenvolupat a un nivell prou global de la patologia respiratòria, sobretot en: Broncopneumopaties cròniques (Asma, MPOC, Brornquièctasi); estudi de tos crònica; patologia del son i des del punt de vista respiratori; malaltia intersticial; Tromboembolisme pulmonar; insuficiències respiratòries entre altres.

A part de les consultes externes i de ser consultora a la planta d'Hospitalització; al centre realitzem i interpretem junt amb la resta de l'equip de pneumologia: Estudis del son (Polisomnografia nocturna complerta, Poligrafia cardio-repsiratoria, Pulsioximetria nocturna, Titulació CPAP); estudis funcionals respiratoris complerts i realització de Fibrobroncoscòpies.

Sóc membre numerari de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) i membre de la Societat Europea de Pneumologia (ERS).