Coneix als professionals de Mi NovAliança

Dr. Johan Duque de Estrada Riverón

Pediatria

Dr. Johan Duque de Estrada Riverón

Presentació

Sóc llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Faculdad de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba, i amb homologació del títol a Espanya. Em vaig especialitzar en Pediatria a l'Hospital Pediátrico y Ginecobstétrico Provincial de Matanzas.

He treballat com a especialista en pediatria a la Clínica Vithas de Lleida i a la Clínica Viamed Montecanal de Saragossa.