| MI NovAliança

Nova tecnologia per les artroscòpies de genoll a Mi NovAliança

El Dr. Costa i el Dr. de Bergua, de l'equip de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de Mi NovAliança realitzen amb èxit la primera intervenció quirúrgica a Lleida utilitzant un innovador sistema de reparació meniscal, NovoStitch Pro, que permet reparar lesions meniscals que fins ara eren irreparables. Aquest implant es col·loca a través de les incisions habituals que s'utilitzen per realitzar l'artroscòpia de genoll habitual.

La nova tècnica permet als cirurgians realitzar reparacions meniscals que fins ara no es podien reparar.  Aquest nou procediment, que és mínimament invasiu, fa que augmentin les possibilitats de conservar el menisc lesionat. Aquest fet és de vital importància, sobretot en pacients joves, per tal d'evitar l'alta probabilitat de desenvolupar artrosis precoç del genoll afectat, en el cas de realitzar una exèresis meniscal.

Mi NovAliança continuarà utilitzant aquest implant, desenvolupat per l'empresa Smith-Nephew, en les properes intervencions, aconseguint innovar a nivell quirúrgic, alhora de reduir també el temps de recuperació dels pacients i disminuir les taxes de re-intervenció.

Compartir

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail