| MI NovAliança

Clínica Mi NovAliança, nou partner mèdic del Club Esportiu Atlètic Lleida

El Sr. Gabriel Masfurroll, president del Consell d'Administració de Clíniques Mi i el Sr. Néstor Gutiérrez, vicepresident del Club Esportiu Atlètic Lleida, han formalitzat avui un acord per a que la Clínica Mi NovAliança sigui el centre encarregat de realitzar els reconeixements mèdics. L'acord tindrà una vigència inicial de 3 temporades.

La clínica, des del seu departament de Medicina Esportiva s'encarregarà de realitzar els reconeixements mèdics dels jugadors i durà a terme una atenció personalitzada i completa de l'esportista, tant en la seva vessant assistencial davant d'una lesió, com des del tractament inicial a urgències com en el seguiment posterior fins a la seva completa recuperació.

Mi NovAliança compta amb especialistes en Medicina de l'Educació Física i l'Esport, així com una bona interacció entre les diferents especialitats.

Compartir

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail