| MI NovAliança

Ens sumem al Movember!

El Servei d’Urologia ha posat en marxa una iniciativa per a la detecció i tractament precoç, posant a l'abast la última tecnologia en cirurgia laparoscòpica 3D, juntament amb un equip d'especialistes centrats en la UroOncologia i la patologia prostàtica, com són el Dr. Estigarribia, la Dra. Muñoz, el Dr. Pérez, la Dra. Sancho i el Dr. Vélez.

El Servei ha incorporat noves tecnologies, més innovadores, eficaces i mínimament invasives per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata, evitant complicacions i efectes secundaris.

Una de les novetats en el tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata, és la tecnologia Rezum, on Mi NovAliança és pionera en la introducció a nivell espanyol d'aquesta tecnologia. La tecnologia Rezum permet un tractament menys invasiu per a solucionar problemes prostàtics obstructius en pacients seleccionats amb cert volum prostàtic. Mitjançant aquesta tècnica, s'injecta a la glàndula prostàtica vapor d'aigua que permet reduir el volum prostàtic i d'aquesta manera el pacient té una solució sense els efectes de la cirurgia i sense requerir ingrés hospitalari, ja que es una tècnica que permet l'alta hospitalària el mateix dia de la intervenció.

Per a casos amb un volum prostàtic més elevat, el centre Mi NovAliança ha adquirit la tecnologia amb làser verd (Green Light XPS). És l'únic centre a Lleida que ofereix aquesta tecnologia, que permet vaporitzar selectivament el teixit prostàtic de manera ràpida i efectiva, reduint el sagnat, reduint el temps d'ingrés i amb una recuperació molt més rapida.

L'equip d'Urologia de Mi NovAliança recomana les revisions prostàtiques anuals a partir dels 40-45 anys. 

Compartir

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail