Les Unitats estan integrades per equips multidisciplinaris de professionals especialitzats que treballen de forma conjunta i vetllen per oferir-te el millor servei mèdic i per tenir cura de la teva salut

Unitat de Senologia i Patologia Mamària

La Unitat de Mama de la clínica Mi NovAliança neix amb la vocació de poder donar una resposta de forma integral a tota la patologia mamaria. En especial atenció al càncer de mama, donat que és el càncer més freqüent entre les dones i amb una incidència que va en augment any rere any.

Per tal de donar resposta a aquesta problemàtica hem format un equip mèdic multidisciplinari, integrat per metges especialistes en cirurgia general, ginecologia, radiologia, oncologia, cirurgia plàstica i anatomia patològica.

Un equip amb una vocació humana i un tracte proper que pretén acompanyar i cuidar a la dona durant tot el procés diagnòstic i terapèutic. Amb especial atenció al diagnòstic precoç, com a eina que ha permès millorar el pronòstic de les dones amb càncer de mama, i al mateix temps, aconseguint tractaments menys agressius

Volem oferir un tractament personalitzat per a cada pacient, a través del nostre comitè de mama, per tal de donar la resposta més adequada i consensuada en cada cas.

La Unitat de Mama de la clínica Mi NovAliança ofereix un servei integral pel tractament de la patologia mamaria, que va des de la prevenció (cribratge de càncer de mama), el diagnòstic (radiologia i anatomia patològica), el tractament quirúrgic (cirurgia, ginecologia i cirurgia plàstica) i el tractament oncològic.

Cartera de Serveis

Diagnòstic per la imatge:

 • Cribratge del càncer de mama
 • Mamografia
 • Ecografia
 • Ecografia amb estadiatge axil·lar
 • Ressonància magnètica
 • TAC
 • Biòpsia (BAG) guiada per ecografia de mama i aixella
 • Biòpsia (BAG ETX) per mamografia
 • Marcadors post biòpsia
 • Marcatge prequirúrgic de lesions mamàries (agulla de Kopans)

Anatomia Patològica:

 • Diagnòstic citològic mama i ganglis axil·lars
 • Diagnòstic histològic mama i ganglis axil·lars
 • Immunohistoquímica: Receptors hormonals, HER 2 i Ki 67
 • Diagnòstic intraoperatori del gangli sentinella per evitar reintervencions en casos +

Cirurgia i Ginecologia:

 • Història clínica i exploració física
 • Ecografia de mama i aixella
 • Biòpsia (BAG) de lesions palpables o ecovisibles
 • Informació del diagnòstic, de les diferents opcions de tractament quirúrgic i de les decisions del comitè de mama
 • Cirurgia de la mama:
  • Biòpsia quirúrgica
  • Tumorectomia
  • Mastectomia
  • Detecció intraoperatòria del Gangli Sentinella amb medicina nuclear i colorant
  • Limfadenectomia axil·lar
  • Ecografia intraoperatòria
  • Marcatge prequirúrgic de lesions (agulla de Kopans)
  • Ginecomàstia

Cirurgia plàstica:

 •   Reconstrucció immediata i diferida en casos de càncer de mama
 •   Tècniques d'oncoplàstia i remodelat mamari:
  •   Pròtesi mamària
  •   Expansor tissular
  •   Penjoll miocutani dorsal ample
  •   Simetrització mamària
  •   Reconstrucció de mugró

Oncologia:

 •   Informació sobre tractaments oncològics neoadjuvants (previs a la cirurgia)
 •   Informació sobre tractaments adjuvants:
  •   Quimioteràpia
  •   Hormonoteràpia
  •   Radioteràpia
 •   Informació sobre test Oncotype

Comitè de Mama (multidisciplinar):

  Valoració individualitzada del diagnòstic de càncer de mama prèvia al tractament quirúrgic o neoadjuvància oncològica

  Valoració dels resultats postquirúrgics i posterior tractament adjuvant

  Valoració de lesions premalignes i discordances patològiques/radiològiques

EQUIP MÈDIC

Dr. Carles Canosa - Coordinador de la Unitat - Especialista en Cirurgia General

Dr. Jesús Ferrer  - Especialista en Radiologia 

Dr. Pere Deulofeu -Especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Dra. Mercè Reñé - Especialista en Radiologia 

Dr. Josep Mª Greoles - Especialista en Cirurgia General

Dra. Marta Canals -Especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Dr. Sergi Ricard - Especialista en Radiologia 

Dr. Alberto Rodrigo - Especialista en Oncologia