Coneix als professionals de Mi NovAliança

Dr. Javier Díez García

Diagnòstic per la Imatge

Dr. Javier Díez García

Presentació

Sóc llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Zaragoza i facultatiu especialista en Radiologia format via MIR en l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Des de l'any 2000 desenvolupo meva activitat assistencial en la Unitat de Tomografia Computada (TC) i Ressonància Magnètica de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de Lleida, realitzant estudis de RM (neuro, body, osm, mama), TC oncològic de seguiment i diagnòstic , colonoscòpia virtual per TC i codi ictus per RM.

Sóc diplomat expert en Ecografia Musculoesquelètica per la Universitat Francisco de Vitòria (Madrid) i vaig fer el Curs d'Introducció a la Gestió i Qualitat en Radiologia (Ed. Panamericana)

Pel que fa a la meva activitat docent, sóc responsable de docència (Tutor Residents de Radiodiagnòstic acreditat) del Servei de Diagnòstic per Imatge de Lleida des de l'any 2017.

Vaig estar investigador i col·laborador en el projecte "Estudi exploratori d'òrgans diana no clàssics de la microangiopatia diabètica, concedit pel Fondo de Investigación en Salud (FIS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) vigent des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2012.

Sóc membre dels comitès d'Onco-ORL i Neuro-oncologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Sóc membre de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)  i de la Sociedad Española de Radiología Musculoesquelética  (SERME)