Coneix als professionals de Mi NovAliança

Dra. Blanca Palou Papaseit

Presentació

Sóc llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida (UdL) i especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària per la Unidad Docente del Hospital Universitario "Lozano Blesa" de Saragossa.

Estic Doctorada en Medicina per la Universidad de Zaragoza.

He exercit com a metgessa d'Urgències en l'Hospital Vithas Montserrat de Lleida.

He exercit com a metgessa d'Atenció Primària per l'INSALUD a Saragossa, com a metgessa adjunta al servei d'Urgències a l'Hospital Ernest Lluch de Calatayud i com a metgessa coordinadora de la UME a Saragossa i Fraga.

He estat tutora/formadora de Residents de medicina Familiar i Comunitària i de Medicina Intensiva i formadora en el Programa FOCUSS.

En l'actualitat també exerceixo a l'Hospital Vithas Montserrat de Lleida.