Coneix als professionals de Mi NovAliança

Dr. Diego Ernesto Menéndez Ramírez

Cardiologia

Dr. Diego Ernesto Menéndez Ramírez

Presentació

Sóc llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Caldas, Manizales, Colòmbia amb el títol homologat per el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Sóc especialista en Cardiologia via MIR per l'Hospital Regional Universitari de Màlaga i Electrofisiòleg i especialista en estimulació cardíaca per la Clínica Universitat de Navarra, Pamplona.

Sóc soci de la Societat Europea de Cardiologia (SEC) i certificat per l'Associació Europea del Ritme Cardíac (EHRA) en Electrofisiologia al 2019 i en Estimulació Cardíaca al 2020.

He realitzat formació com a expert universitari en electrocardiografia a la Universitat Catòlica Sant Antoni i he realitzat el curs de Postgrau expert en Fibril·lació Auricular. Actualment estic cursant el Màster en Arritmiologia Cardíaca Clínica i Intervencionista de la Societat Española de Cardiologia (SEC) i l'International Fellows Program (Biotronik)

En l'actualitat exerceixo també com Facultatiu Adjunt i Coordinador de la Unitat d'Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.