Coneix als professionals de Mi NovAliança

Dra. Iris de la Puerta González-Miró

Cardiologia

Dra. Iris de la Puerta González-Miró

Presentació

Sóc llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Zaragoza i especialista en Cardiologia, via MIR, per l'Hospital Clínico Lozano Blesa de Saragossa.

Sóc Doctor en Medicina amb qualificació Cum Laude amb la tesi "Papel preventivo de la vacuna de la gripe en los pacientes con cardiopatia isquémica" per la Universidad de Zaragoza.

L’any 2008 em van atorgar el Premi al Metge Intern Resident Excel·lent de la Comunitat d’Aragó.

Vaig fer el rotatori de formació i recerca a la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i de l’Adult a l'Hospital Universitari Vall d'Hebrón de Barcelona.

He treballat durant els anys 2008 fins al 2019 a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, com a metge adjunt en l’àrea d’hospitalització, en la Unitat d’Arrítmies i en la Unitat d’Imatge.

Des de l'any 2014 fins al 2021 vaig ser la responsable de la consulta monogràfica de Cardiopaties Congènites de l'Adolescent i de l'Adult, referent de la província dins la xarxa d'atenció a aquestes patologies amb hospital de referència Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona.

Pel que fa a la meva activitat docent, he participat com a ponent en diversos cursos de cardiopaties congènites, arrítmies i imatge cardíaca.

He participat en la redacció de diversos capitols en diferents llibres de cardiologia.

He participat en més de 70 comunicacions presentades en congressos regionals, nacionals i internacionals; he publicat articles en revistes especialitzades i també he participat en 6 assajos clínics sobre prevenció cardiovascular.

Les meves àrees d'especial interés són cardiologia clínica, imatge (ecocardiografies) i cardiopaties congènites.

Sóc membre de la Sociedad Española de Cardiología.