Coneix als professionals de Mi NovAliança

Sr. Oriol Almenara Pérez

Psicologia

Presentació

Sóc graduat en Psicologia per la Universitat de Lleida.

Vaig cursar el màster en Psicologia General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment estic cursant el màster en Neuropsicologia Clínica a l'Institut Superior d'Estudis Psicològics.

He treballat al Centre Assistencial Sant Joan de Déu i a la Llar Residència l'Esplai.

En l'actualitat treballo a Aya - Espai Terapèutic per al Desenvolupament Infantil.