Coneix als professionals de Mi NovAliança

Sr. Oriol Almenara Pérez

Psicologia

Sr. Oriol Almenara Pérez

Presentació

Sóc graduat en Psicologia per la Universitat de Lleida.

Vaig cursar el màster en Psicologia General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona i el màster en Neuropsicologia Clínica a l'Institut Superior d'Estudis Psicològics.

He treballat a la Llar Residència l'Esplai i actualment treballo a Sant Joan de Déu Terres de Lleida.