Informació pràctica

 • Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària

  La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut. S'hi defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).

  Els principis sobre els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l'autonomia, la igualtat, l'accés a la informació i al coneixement en salut, i el compromís cívic.

  Els prop de cent drets i deures que recull la Carta s'agrupen en els deu àmbits següents.

  1. Equitat i no-discriminació de les persones

  • Tenim dret a...
   Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.
  • I tenim el deure de...
   Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari.

  2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

  • Tenim dret a...
   Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l'entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva.
  • I tenim el deure de...
   Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d'altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

  3. Accés al sistema sanitari

  • Tenim dret a...
   Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d'acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d'atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l'atenció primària, disposar d'informació sobre els temps d'espera i accedir a una segona opinió en casos d'especial transcendència.
  • I tenim el deure de...
   Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.

  4. Intimitat i confidencialitat

  • Tenim dret a...
   Preservar la nostra privacitat i intimitat en l'atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.
  • I tenim el deure de...
   Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

  5. Autonomia i presa de decisions

  • Tenim dret a...
   Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l'autonomia en la presa de decisions respecte del procés d'atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d'acord amb el nostre concepte de dignitat.
  • I tenim el deure de... Co-responsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d'aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

  6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

  • Tenim dret a...
   Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa.
  • I tenim el deure de...
   Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

  7. Qualitat i seguretat del sistema

  • Tenim dret a...
   Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials.
  • I tenim el deure de...
   Facilitar l'actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.

  8. Constitució genètica de la persona

  • Tenim dret a...
   La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

  9. Investigació i experimentació

  • Tenim dret a...
   Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre'n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d'innovació del procés assistencial.
  • I tenim el deure de...
   Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

  10. Participació

  • Tenim dret a...
   Expressar l'opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.
  • I tenim el deure de...
   Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.
 • Com ingressar a la clínica - Acollida

  La seva estada a la clínica comença pel Servei d'Admissions on tindran l'ordre d'ingrés del seu metge. Per ingressar cal que porteu el full de pre-ingrés hospitalari i el DNI.

  Podeu contactar amb el Servei d'Admissions per a qualsevol dubte adreçant-vos al telèfon: 973 232943

  Un cop finalitzat el tràmit de l' ingrés, li indicarem la Unitat d'Hospitalització, l'habitació i el llit que li ha estat assignat. A la Unitat d'Hospitalització la infermera el/la rebrà, li donarà informació útil sobre el funcionament de la unitat i li farà una primera entrevista de control del seu estat de salut.

  Durant el vostre ingrés us serà entregada la Guia d'Hospitalització on s'explica el funcionament de l'hospital: horaris de visita, àpats, serveis de suport, etc.

 • Informació d'interès durant l’ingrés

  És convenient que conegui el personal amb qui tracta, sobretot el metge i la infermera, que són els dos responsables directes. Amb aquesta intenció, tots els membres del personal portem una targeta visible amb el nostre nom i la nostra categoria professional i els uniformes de diferents colors:

  • el personal mèdic, blanc
  • el personal d'infermeria, verd fosc i verd clar
  • i la resta de colors són del personal que formen els equips de suport.

  Al costat del seu llit hi ha un intercomunicador per avisar al personal d'infermeria, utilitzi'l sempre que ho necessiti.

 • Articles d'ús personal i Objectes de Valor

  La persona que ingressa a l'Hospital ha de portar alguna roba com pijama, bata, sabatilles, mudes i estris de neteja personal.

  Li recomanem que conservi amb vostè el mínim de pertinences personals, en tot cas disposa d'un Servei de Custòdia de Valors ubicat al Servei d'Admissions.

  L'Hospital no es fa responsable dels objectes que no hagin estat disposats en aquest servei.

 • Menjar

  És important que els malalts segueixin la dieta que han marcat els metges i que aquesta no es vegi alterada pels aliments que puguin portar els familiars.

  El Servei de Dietètica i Nutrició els facilitarà diàriament un menú per escollir el dinar del dia següent.

  Les hores dels àpats són:

  • Esmorzar a les 8:30h.
  • Dinar a les 13h.
  • Berenar a les 16h.
  • Sopar a les 19h.
 • L'hora de l'alta hospitalària

  Recordi que ha de recollir un informe mèdic d'alta hospitalària que pot ser-li útil més endavant. Tingui en compte les recomanacions del nostre personal i faci totes les preguntes que consideri necessàries.

  Li recordem que el dia de l'alta, després que li sigui lliurat l'informe mèdic, ha de deixar l'habitació entre les 12 i les 14 hores, per tal de facilitar l' ingrés d'altres malalts.

 • Telèfons i televisió

  Totes les habitacions disposen de telèfon i televisió. Per utilitzar-los segueixi les instruccions que trobarà a l'habitació. L'horari per rebre trucades és de 9 a 21 hores. També hi ha un telèfon públic al vestíbul principal.

  Mantingui baix el volum de la televisió. Disposa d'auriculars per tal de respectar el descans dels altres malalts.

 • Com demanar un informe

  Si necessita tenir una còpia d'algun informe o del resultat d'alguna exploració realitzada al centre, pot adreçar-se al Servei d'Històries Clíniques, situat a Consultes Externes, porta número 12, de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

  Si ho desitja pot enviar una altra persona en el seu nom per recollir aquesta documentació, sempre que porti una autorització seva per escrit i el DNI original de vostè i de la persona autoritzada. Per qualsevol dubte sobre la documentació clínica, pot posar-se en contacte telefònic amb aquest servei (973 232943).

 • Horari de visites

  L'horari de visites és de dilluns a diumenge ininterrompudament, encara que es recomana que no s'allargui més de les 21.00 hores.

  Us agrairíem la presència d'un únic acompanyant/familiar, que ha de romandre a l'habitació o a les sales habilitades per al seu ús, per tal de garantir la comoditat i el confort de tots els pacients i facilitar la tasca dels professionals.

  No es recomana l'entrada a menors de 12 anys en tot el recinte hospitalari.

  Horari d'àpats

  És necessari que seguiu la dieta prescrita pel vostre facultatiu i que els vostres acompanyants no us portin menjar.

  En qualsevol cas, recomanem que en cas de dubte el consulteu amb la persona referent d'infermeria.

  • Esmorzar: 8.30 a 9.30 hores.
  • Dinar: 13.00 a 14.00 hores.
  • Sopar: 19.00 a 19.30 hores.

  Informació mèdica

  Cal recordar que no es pot facilitar informació mèdica als familiars si el pacient no ho autoritza i que tampoc es pot facilitar informació per telèfon. L'equip mèdic és l'únic responsable de donar la informació en cada cas.

 • Treball social

  El Servei de Treball Social és a la vostra disposició per consultar qualsevol problema sociofamiliar que tingui relació amb el procés de la malaltia.

  Podeu sol·licitar dia i hora de visita a través del telèfon 93 553 12 00 o mitjançant el personal d'infermeria.

  Unitat d'atenció al ciutadà

  L'horari d'atenció al públic de la Unitat d'Atenció al Ciutadà (planta 0) és dilluns i dimecres de 8.30 a 16.00 hores; dimarts, dijous i divendres de 8.30 a 14.00 hores.

 • Suport religiós

  Podeu demanar suport espiritual i fer ús de la sala multiconfessional a través del personal d'infermeria.

 • Màquines de venda automàtica

  Disposeu de màquines de venda automàtica a diferents punts del centre.

 • Objectes de valor

  Us aconsellem que deixeu els objectes de valor a casa, ja que l'Hospital no es pot fer responsable d'ells.

  En cas que els porteu, us recomanem que els lliureu als familiars o acompanyants. Si això no fos possible, el centre els guardarà de forma excepcional a través del Servei de Seguretat fins al moment de l'alta. Es recomana als acompanyants que vigilin en tot moment les seves pertinences.

 • Flors, plantes, animals

  En general s'aconsella limitar l'entrada de plantes al centre. No es permeten plantes amb test i terra, ni a les habitacions ni a les àrees assistencials. No es permet l'entrada d'animals, amb l'excepció dels gossos d'assistència.

 • Silenci

  Per tal de respectar el descans de la resta d'usuaris hospitalitzats i facilitar el treball dels professionals, us preguem que mantingueu un to de veu baix així com un volum moderat del mòbil o d'altres aparells.

 • Servei de televisió

  El televisor i el telèfon funcionen amb targeta de prepagament. Les màquines expenedores estan situades als passadissos de les unitats.

  Per tal de respectar el descans dels pacients ingressats, recomanem que l'horari d'ús sigui de 6.00 a 22.30 hores.

  Per trucar a l'habitació des de l'exterior, cal marcar el 93 230 31 00 i després el número d'habitació.

 • Seguretat i prevenció d’incendis

  L'Hospital disposa d'un pla d'emergències i de prevenció d'incendis. En cas d'emergència, s'hauran de seguir les indicacions del personal assistencial.

 • Higiene i neteja de l’hospital

  Es prega la col·laboració de tothom per mantenir el centre net, especialment es zones comunes i els lavabos. Les visites han d'utilitzar els serveis públics situats fora de les habitacions.

 • Intimitat i privacitat

  Està prohibit gravar o fotografiar amb mòbils o altres dispositius per tal d'assegurar el dret a la prò- pia imatge, reconegut per l'article 18.1 de la Constitució i desenvolupat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 • Protecció de dades

  En compliment del Reglament (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que tractem les vostres dades amb la finalitat de prestar-vos serveis medicosanitaris.
   
  També podeu donar el consentiment per a altres finalitats. Podeu obtenir informació completa accedint a la nostre política de privacitat. Per a qualsevol informació addicional o per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, us podeu dirigir a la Unitat d'Atenció al Pacient o contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de dpd@clinicadeponent.com