Comptem amb un equip mèdic que combina l’experiència professional amb un tracte molt humà

Urologia

El Servei d'Urologia de Clínica NovAliança s'ocupa del diagnòstic i tractament de les malalties l'aparell urinari que afecten tots dos sexes, així com de les malalties de l'aparell genital masculí.

El Servei ofereix atenció d'urgències les 24 hores, assistència quirúrgica urgent, consultes externes, cirurgia major ambulatòria i ingrés hospitalari.

Equip mèdic