| MI NovAliança

Primera cirurgia a Mi NovAliança realitzada amb làser verd (Green Light XPS)

El Dr. Garcia, el Dr. Pelegrí i el Dr. Vélez, del Servei d'Urologia de Clínica Mi NovAliança, han realitzat la primera cirurgia per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata amb el làser verd (Green Light XPS). 

La hiperplàsia benigna de pròstata és una patologia molt freqüent en homes a causa de la edat i consisteix en l'augment de la glàndula prostàtica que provoca símptomes urinaris.

La teràpia amb làser verd (Green Light XPS) és un procediment mínimament invasiu, en el qual s'introdueix una petita fibra pel conducte de l'orina (uretra) i a través d'aquesta fibra es transmet una energia làser d'alta potència que vaporitza selectivament el teixit prostàtic de manera ràpida i efectiva, reduint el sagnat, reduint el temps d'ingrés i amb una recuperació molt més rapida.

Actualment, Clínica Mi NovAliança és l'únic centre a Lleida que ofereix aquest servei.

Compartir

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail